HOW TO SHOP

1Login or create new account.
2Review your order.
3Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support [ @ ] website.com . Thank you!

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak garraio jasangarriaren eredu baten bitartez lurralde historikoa batu eta mugikortasun gaietan administrazioen helburuen alde egitea du xede.

funciones1

Bere eginkizuna irisgarria eta kalitatezkoa den mugikortasuna bultzatzea da, gizarteriarentzat lurralde historikoan zehar, gaur egungo zein etorkizuneko eskariari jaramon eginez.

Ekintza eremua ondorengo lau puntutan laburbil daiteke:

1. Planifikazio Estrategikoa: Gipuzkoar gizartearen mugikortasun beharrei erantzutea beronen lehiakortasuna eta bizi-kalitatea hobetuz, honen bitartez:

    1.1 Esparru hitzarmen, kontratu-programen, eta abarren ezarpena

    1.2 Zerbitzuen planifikazioa

2. Ibilbide eta zerbitzuen kudeaketa:

    2.1 Zerbitzuen berrantolaketa

    2.2 Erakunde publiko eta pribatuek eskainitako zerbitzuen koordinazioa

3. Tarifikazioa eta txartel bakarra:

    3.1 Tarifa gaien eta txartel konbinatuen ezarketaren inguruko akordioak

    3.2 Eremu tarifarioen ezarpena

    3.3 Koordinazioa eta tarifen integrazioa

    3.4 Titulu bakarrarengatik konpentsazioak ezartzea

    3.5 Zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresen sarrera eta gastu kontrola

4. Informazio sistemak:

    4.1 Publizitatea, informazioa eta bezeroekin harremanak

    4.2 Korporazio irudi bakar baten definizio eta sustapena

avisolegal 1. Web honen jabearen identitatea.

Informazioaren Gizarteko eta Merkataritza Elektronikoko Zerbitzuei buruzko uztailaren 11ko 34/2002 Legea betez, jakinarazten dizugu www.atgipuzkoa.eus webgunearen jabea hau dela:

Sozietatearen izena: GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA
IFK-zk.: Q2000559A
Helbidea: Easo Kalea 74 (20.006) Donostia-San Sebastián, Gipuzkoa.
Telefonoa: +34 943 00 59 59
Faxa:+34 943 00 55 77
Posta elektronikoaren helbidea: info@atgipuzkoa.eus
Erregistroko datuak: Liburukia: 2328    Liburua: 0        Orria: 223    Orrialdea: SS-29242     Idazkuna: 10ª

2. Webgune hau erabiltzeko baldintza orokorrak

Web orrialde honetan sartzeak “erabiltzaile” izaera ematen dizu, eta berekin du www.atgipuzkoa.com webgunean argitaratuta dauden baldintza orokorrak berariaz eta erreserbarik gabe onartzea.  Beraz, erabiltzaileak web orrialdea erabiltzeko baldintza orokor hauek irakurri beharko ditu web honetan sartu eta bertan eskaintzen diren zerbitzuak erabili nahi dituen bakoitzean, aipatutako baldintzak alda daitezkeelako.

Hala bada, “erabiltzailea” izango da www.atgipuzkoa.com webean sartu eta nabigatu, eta webean garatzen diren zerbitzuak eta jarduerak –doakoak edo kostubidezkoak– erabiltzen dituen edo horietan parte hartzen duen pertsona.

2.1. Xedea eta ezarpen-eremua

Web orrialdea erabiltzeko baldintza orokor hauek www.atgipuzkoa.eus webean sartzeko eta nabigatzeko eta web orrialdea erabiltzeko arauak dira; era berean, bertan eskaintzen diren edukiak –testuak, grafikoak, marrazkiak, diseinuak, kodeak, softwarea, argazkiak, musika, bideoak, soinuak, datu-baseak, irudiak, adierazpenak eta informazioak, eta baita jabetza intelektual eta industrialari buruzko lege nazionalek eta nazioarteko itunek babesten duten beste edozein sortze-lan ere– erabiltzearen ondoriozko erantzukizunak arautzen dituzte.

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak baldintza bereziak ezarri ahal izango ditu, eta baldintza horiek berariazko zerbitzuak erabiltzeko edo/eta kontratatzeko bete beharko dira; horrelakoetan, baldintza orokor hauek osagarriak izango dira.

2.2. Zerbitzuak eskuratzeko eta erabiltzeko baldintzak

a) www.atgipuzkoa.eus webean sartzea, hasiera batean, izaera askekoa eta doakoa da. Hala eta guztiz ere, zerbitzu eta edukietako batzuk eskuratu ahal izateko, litekeena da zerbitzua edo produktua kontratatu behar izatea; horrelakoetan, berariaz sortutako baldintza bereziak ezarriko dira, eta Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak eskura jarriko dizkizu baldintza horiek, kontratazioa egin baino lehen.

b) Erabiltzaileak zuzentasunez erabili behar ditu, une oro, web honetan eskaintzen diren zerbitzuak, baldintza orokor hauei, indarrean dagoen legediari, moralari eta ordena publikoari jarraituz, eta baita Interneten oro har onartuta dauden jarduteko ohiturei jarraituz ere.

c) Erabiltzaileak bermatuko du web orrialde honetan dauden inprimakien bidez emandako informazioa zuzena, erreala, zehatza, egiazkoa eta eguneratua dela. Erabiltzailearen erantzukizuna izango da, eta soilik berea, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzari berehala jakinaraztea emandako informazioan gerta daitekeen edozein aldaketa.

d) Erabiltzailea ekintza hauek egitetik begiratuko da: birusak, programak, makroak edo edozein karaktere-sekuentzia sartzea, web honetako informatika-sistemak kaltetzeko edo aldatzeko asmoz; beste erabiltzaile batzuk webean sartzea oztopatzea baliabideen gehiegizko kontsumoaren bidez; web honetan dauden datuak atzematea, publizitatea egiteko xedez; web honetako edukiak erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, aldatzea edo hirugarrenen eskura jartzea; web honetako zerbitzuen bidez, jabetza intelektuala, isileko industrialak, kontratuko konpromisoak, hirugarrenen ohore- eta irudi-eskubideak eta norberaren intimitatea edukitzeko eskubidea kalte ditzaketen ekintzak burutzea; konkurrentzia desleiala eta bidegabeko publizitate-ekintzak egitea.

e) Erabiltzaileak www.atgipuzkoa.eus webean zerbitzu bat erabiltzeko edo kontratatzeko bere burua erregistratu behar badu, egiazko eta bidezko informazioa emateko erantzukizuna izango du. Erregistratu eta gero erabiltzaileari pasahitza ematen bazaio, zerbitzu horiek eskuratzeko pasahitza zuhurtziaz erabili eta isilpean mantentzeko konpromisoa hartuko du erabiltzaileak. Ondorioz, erabiltzaileen erantzukizuna izango da ematen zaien edozein identifikatzaile edo/eta pasahitz behar bezala zaintzea eta isilpean mantentzea; era berean, horien erabilera hirugarrenei ez uzteko, ez aldi baterako ez behin betiko, eta hirugarren pertsonei webean sartzea eragozteko konpromisoa hartuko dute. Erabiltzailearen erantzukizunari egotziko zaio baimena ez duen beste edozein pertsonak pasahitza erabilita zerbitzuak bidegabe erabiltzea, erabiltzaileak pasahitzaren erabilera arretatsua egin ez duelako, edo galdu duelako. Erabiltzaileak berehala jakinarazi beharko dio Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzari pasahitzak lapurtu, galdu edo baimenik gabe erabiliak izan direla, horiek ezeztatu ahal izateko. Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak ez du inolaz ere erantzungo baimenik gabeko hirugarrenek egiten dituzten ekintzen aurrean, erabiltzaileak aipatutako jakinarazpena egiten ez duen bitartean.

3. Jabetza intelektualeko eta industrialeko eskubideak.

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza www.atgipuzkoa.eus webgunea osatzen duten elementu guztien jabetza intelektual eta industrialeko eskubideen jabea da, marka, merkataritza-izena edo ikur bereizgarria barne. Bereziki, eta era ez mugatzailean, egile-eskubideek babestuta daude diseinu grafikoa, iturburu-kodea, logoak, testuak, grafikoak, irudiak, argazkiak, soinuak eta webegunean dauden gainerako elementuak.

www.atgipuzkoa.eus webgunean sartzeak edo nabigatzeak ez du inolaz ere berekin Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak bere jabetza intelektualeko edo industrialeko eskubideei uko egin, eskubide horiek eskualdatu edo baimentzea, osorik edo zati bat, erabiltzaileak erabil ditzan.

Horregatik, erabiltzaileak onartzen du www.atgipuzkoa.com webguneko eduki guztiak edo zati bat edozein modutan erreproduzitzea, kopiatzea, banatzea, merkaturatzea, aldatzea, berriz erabiltzea, jendaurrean jartzea eta, oro har, beste edozein eratan ustiatzea, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintariaren berariazko eta idatzizko baimena izan gabe, Agintaritzaren jabetza intelektualeko eta/edo industrialeko eskubideak urratzea dela.

www.atgipuzkoa.eus webgunera Interneten bidez eta borondatez emandako datu pertsonalen izaera ez duen informazioa (edozein ohar, iradokizun, ideia, grafiko, eta abar barne) Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren ez beste inoren jabetza bihurtuko da, eta Agintaritzak izango ditu erabilera-eskubide mugagabeak, horren ondorioz bere aldeko edo beste inoren aldeko konpentsaziorik sortu gabe.

4. Erantzukizun eta bermeari buruzko araubidea

    4.1. Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak ez du bermatzen www.atgipuzkoa.com webean eskaintzen diren zerbitzuen edo informazioaren zuzentasun, fidagarritasun, baliagarritasun, egiazkotasun edo zehaztasunik; beraz, Agintaritzak baztertzen du erabiltzaileak webean jarritako itxaropenen ondorio edo webaren erabilera okerraren ondorio diren era guztietako kalte-galeren aurreko erantzukizun zuzena edo zeharkakoa.
    4.2. Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak adierazten du neurri tekniko eta antolaketakoak hartu dituela, webaren funtzionamendu zuzena eta birusik eta osagarri kaltegarririk eza ahalbidetzeko, bere ahalmenak eta teknologiaren egoera kontuan izanda; hala ere, ezin ditu bere gain erantzukizun hauek hartu: a) www.atgipuzkoa.eus webean jasotako edukien eta zerbitzuen jarraitutasuna eta eskuragarritasuna; b) aipatutako edukietan akatsik ez egotea, ezta gerta litekeen edozein hutsegite zuzentzea ere; c) www.atgipuzkoa.eus webean birusik edo/eta bestelako osagarri kaltegarririk ez egotea; d) hartutako segurtasun-neurrien gotortasuna; e) www.atgipuzkoa.eus webeko segurtasun-sistemak urratzen dituen edozein pertsonak sor litzakeen kalte-galerak.
    4.3. Erabiltzailea erantzule bakarra izango da hirugarrenen aurrean, berak www.atgipuzkoa.eus webera edozein komunikazio bidaltzen duenean edo bere izenean bidaltzen denean, eta web honetan dauden edukiak eta zerbitzuak legez kanpo erabiltzen direnean.
    4.4. Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak beretzat gordetzen du www.atgipuzkoa.eus weberako sarrera aldi baterako eta aldez aurretik jakinarazi gabe bertan behera uzteko eskubidea, mantentze-, konpontze-, eguneratze- edo hobetze-lanak direla-eta. Ahal den guztietan, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak ohar bat argitaratuko du bere webean behar den aurrerapenez, zerbitzuak eteteko aurreikusita dagoen eguna jakitera emateko.
    4.5. Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza ez da erantzule izango www.atgipuzkoa.eus webean izan daitezkeen beste web orrialde batzuetarako loturen bidez erabiltzaileak eskuratzen dituen webgune batzuen aurrean, webgune horien kontrolik ez duelako eta Agintaritzaren helburua erabiltzaileari beste informazio-iturri batzuen berri ematea delako; hala bada, erabiltzaileak webgune horiek dituzten edukiak bere erantzukizunez eskuratuko ditu, eta webguneak arautzen dituzten baldintzetan.
    4.6. Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak ez du erantzungo bere webean eskaintzen dituen eduki eta zerbitzuez erabiltzaileek egiten duten erabileraren aurrean. Ondorioz, ez du bermatzen erabiltzaileek aipatutako eduki eta zerbitzuak erabilerari buruzko baldintza orokor hauen arabera erabiliko dituztenik, ezta arduraz erabiliko dituztenik ere.

5. Pribatutasun politika

Webgune honen bitartez ematen dizkiguzun datu pertsonalak GGLAren fitxategian gordeko direla eta zure eskaerari erantzuna emateko erabiliko direla jakinarazten dizugu.

Datu pertsonalak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko eta aurkaratzeko eskubideak erabil ditzakezu, hemen: Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza, Easo Kalea 74 - 20006 Donostia, edo korreo elektroniko bidez info@atgipuzkoa.eus helbidean.

Tratamenduaren arduraduna: Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza
Easo kalea 74-20006 Donostia. info@atgipuzkoa.eus

Datuak babesteko ordezkaria: info@atgipuzkoa.eus

Helburua: Ematen dizkiguzun datu pertsonalak GGLAk tratatuko ditu zure eskaera tramitatzeko. Automatizatutako erabakirik ez da hartuko erabiltzaileko profilaren arabera.

Gordetzeko-epea: Kontsulten, iradokizunen eta erreklamazioen kasuetan 6 urte. Buletinaren kasuan erabiltzaileak baja eskatzen duenean datuak ezabatuko dira.

Legitimazioa: GGLAren estatutuak, GAOn eta http://www.atgipuzkoa.eus Webean argitaratuak. Eskatzen diren datu pertsonalak beharrezkoak dira egindako eskaera tramitatu ahal izateko.

Datu-hartzaileak: Ez dira aurrez ikusten

Eskubideak: Zure eskubideak erabil ditzakezu Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzara, Easo Kalea 74 - 20006 Donostia, zuzenduz, edo korreo elektroniko bidez info@atgipuzkoa.eus helbidean. Datuak Babesteko Euskal Bulegoan erreklamazioa jar daiteke, helbide honen bidez: http://www.avpd.euskadi.eus/.

Datuen jatorria: Erabiltzailearengandik datoz datu pertsonalak

Datu pertsonalak: Erabiltzaileak egindako eskaerako izen-abizenak, e-maila, eta GGLAk emandako erantzuna.

6. Iraupena eta aldaketa.

6.1. Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak eskubidea du webean sartzeko baldintza orokor hauek guztiak edo batzuk aldatzeko; egiten diren aldaketak www.atgipuzkoa.eus webean argitaratuko ditu. Halaber, aldez aurretik adierazi gabe, egokitzat jotzen dituen aldaketak egin ahal izango ditu webgunean, eta bertan eskaintzen diren edukiak eta zerbitzuak eta baita horiek agertzeko edo kokatzeko modua ere aldatu, ezabatu edo gehitu. Hala bada, indarrean dauden baldintza orokorrak erabiltzailea www.atgipuzkoa.eus webean sartzen den aldi bakoitzean bertan argitaratuta daudenak izango dira, eta, ondorioz, erabiltzaileak aldiro irakurri beharko ditu erabilerari buruzko baldintza orokorrak.

6.2. Baldintza berezietan xedatutakoa alde batera utzita, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak edozein unetan amaitu, eten edo bertan behera utz dezake, aurretik jakinarazi gabe, orrialdeko edukiak eskuratzeko aukera, eta erabiltzaileak ezin izango du kalte-ordainik eskatu.

7. Ezargarria den legedia eta jurisdikzio-eskumena.

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren eta erabiltzailearen arteko harremanak ezargarria den legediari eta eskumena duen jurisdikzioari buruz indarrean dagoen araudiak araututa daude. Hala ere, araudiak alderdiak foru batera jotzeko aukera aurreikusten duenean, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak eta erabiltzaileak Donostiako epaitegi eta auzitegietara joko dute, legokiekeen beste edozein forutara jo gabe.

...
... ...
... ...

Euskotren Euskadin garraioetako operadore aurrendaria da eta urtean 30 milioi pertsona baino gehiago garraiatzen ditu.

Euskotren Euskadin garraioetako operadore aurrendaria da eta urtean 30 milioi pertsona baino gehiago garraiatzen ditu.

Euskotrenek zerbitzu publikoa eskaintzen du kalitatean, eraginkortasunean eta segurtasunean oinarrituta, hiritarren mugikortasun beharrizanak asetzen ditu eta merkantzien igarotzean askatasun handiago bat bermatzen du.

Eskaintzen dituen zerbitzu bakoitzak berari dagokion marka komertziala dauka:

logotrena
Euskotren Trena

Trena eta Larreinetako funikularra

logotran

Euskotren Tranbia

Bilboko eta Gasteizko tranbiak

logoautobusa

Euskotren Autobusa

Errepideko garraioa

logokargo

Euskotren Kargo

Merkantzien garraioa

MISIOA

Euskotrenen misioa hiri barruko eta kanpoko mugikortasun iraunkorra bultzatzea da, segurtasun, erosotasun eta puntualtasun baldintza hoberenetik pertsonak lekualdatuz, ekoeraginkortasun irizpideekin eta gure inguruan bizitza kalitatea hobetzen lagunduz, enpresaren interesak ilaran jarriz erabiltzaileen balioekin, interes publikoa barnean hartuz.

IKUSPEGIA

Euskotrenen ikuspegia ongizate kolektiboaren alde baliabide publikoen kudeaketa arduratsua eskaintzea datza egungo belaunaldien mugikortasun beharrizanak betez gure eskaintza erregulartasunez berriro balioztatzen dugun aldi berean, lan metodoak eta zerbitzu kalitatea, hiritarren eskatze aldakorretara egokitzeko.

KargaEuskotren Kargo da 2007. urtetik aurrera Eusko Trenbideak trenbidez egiten diren salgaien garraioetan lan egiten duen marka.

Horrekin, Euskotren Kargotik zamen sektorean trenbide garraioa sustatu nahi dugu errepidearen aukera gisa, trenbidez salgaien trafikoa sustatuz, garraioaniztasuna eta iraunkortasuna bermatuz gizarte, ekonomiko eta ingurumen alderdian.

Euskotrenek operatzen duen Trenbide Sarearen kokapen estrategikoek, bere lotura bestelako sare nazional eta nazioartekoekin, eta baita operadore desberdinekin dauzkan loturak, ohiz kanpoko ahalmena sortzen dute. Oinarrizko zeregina burutzen dute lurraldeen eta merkantzien garraioa den aberastasun sorgailuarekin dabilen biztanleria guneen integrazioan eta erlazioan. Honek ingurumenarekin garapen harmonikoagoa eta errespetuz betetakoa ahalbidetzen du.

Merkantzien joan-etorrietako garraio eraginkor eta seguruz hitz egiten dugun uste osoarekin burutzen den apustu bat da.

atencion clienteCONTACTO

+34 902 54 32 10.
attcliente@euskotren.es

Gure bezeroen arretarako bulegoetan galdutako objektuak berreskuratzeko zerbitzua eskaintzen dugu. Gure instalazioetan objekturen bat galdu baduzu, telefono zenbakira dei dezakezu.

Euskotreneko Bezeroenganako Arreta Bulegoa

Donostia

Easo Plaza z.g. Amara.

UDA (Uztaila eta abuztua):
Al-Or (lanegunak): 8:00etatik 19:30etara
L (lanegunak): 8:30etatik 13:30etara

NEGUA (Urteko gainerakoa):
Al-Or (lanegunak): 8:00etatik 19:30etara

Bilbao

Atxuri, 8.

UDA (ekainaren 15etik irailaren 15era):
Al-Or (lanegunak): 8:00etatik 14:00etara

NEGUA (Urteko gainerakoa):
Al-Or (lanegunak): 8:00etatik 19:30etara

    Tranbiaren Bezeroei Informazioa emateko Bulegoa

Vitoria-Gasteiz

Antso Jakituna, 9

ORDUTEGIA:
Al-Or (lanegunak): 8:00etatik 19:30etara
ABUZTUA:
Al-Or(lanegunak): 8:00etatik 14:00etara

TOP